intarnational car code

Vägmärken, internationella vägmärken 2023

För korsordslösare, här är de mest sökta bilskyltarna:

  • Indonesisk registreringsskylt: RI
  • Indonesiskt bilmärke: Indonesiskt bilmärke: J
  • Indonesiskt bilmärke Indonesiskt bilmärke: HR
  • Kroatiskt bilmärke: E
  • HR bilmärke: EAT
  • Portugisiskt bilmärke: P
  • Portugisiskt bilmärke: Portugisiskt bilmärke: LV

Källa: https://smartnews.hu/autojelek-nemzetkozi-autojelzesek-2023

Vad betyder bilsymbolerna?

Sedan Wienkonventionen om vägtrafik trädde i kraft den 21 maj 1977 ersätter den tidigare vägtrafikkonventioner, inklusive Genèvekonventionen om vägtrafik, i signatärländerna i enlighet med artikel 48 i den. Enligt Wienkonventionen om vägtrafik måste fordonet ha registreringslandets kännetecken på baksidan. Märket kan antingen placeras separat från registreringsskylten, som en vit oval skylt eller ett klistermärke, eller införlivas i fordonets registreringsskylt. Om särskiljningsmärket införlivas i registreringsskylten ska det också visas på fordonets främre registreringsskylt.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns det inget behov av att visa ett separat särskiljningsmärke, eftersom fordon med nummerplåtar i EU:s gemensamma format uppfyller kraven i Wienkonventionen och därför är giltiga i länder utanför EU som har undertecknat konventionen. Inte heller Kanada, Mexiko och Förenta staterna kräver några särskilda märken, eftersom registreringsprovinsen, delstaten eller distriktet där vanligtvis är präglat eller överlagrat på fordonets registreringsskylt.

 

Andra intressanta artiklar finns på nättidningen smartnews.hu.